STRUKE:

hidrati

hidrati (prema grč. ὕδωρ: voda), produkti hidratacije, ioni, molekule ili koloidne čestice uz koje su se vezale molekule vode. Uz neke je ione voda toliko čvrsto vezana da oni ulaze u kristalnu rešetku kao akvakompleksni ioni, pa nastaju soli s kristalnom vodom. Tako se npr. ioni [Cu(H2O)4]2+ i [SO4(H2O)]²- vežu u bakrov sulfat pentahidrat, CuSO4 · 5H2O (modra galica).

Citiranje:
hidrati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25373>.