TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hidraulika

hidraulika (hidr- + grč. αὐλός: cijev).

1. Dio hidromehanike, koji se bavi proučavanjem stanja ravnoteže i strujanja realne tekućine, ponajprije vode, kroz cijevi, kanale i otvore te pojavâ koje nastaju kada takva tekućina struji oko nekoga tijela uronjenoga u nju.

2. U strojarstvu, skupno ime za pogonske, regulacijske, upravljačke i kočne mehanizme, u kojima se sile prenose tlakom neke tekućine (najčešće ulja). Takav je mehanizam npr. hidraulična preša.

Citiranje:
hidraulika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25378>.