TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hitac

hitac, izbačaj tijela u prostor i složeno gibanje koje nastane kada na izbačeno tijelo djeluje sila teža. Ovisno o smjeru vektora početne brzine prema sili teži, hitac može biti horizontalni (gibanje materijalne točke koja je izbačena vodoravno u polju sile teže), vertikalni (gibanje materijalne točke koja je izbačena u polju sile teže vertikalno prema gore ili prema dolje) i kosi (gibanje materijalne točke koja je izbačena u polju sile teže pod oštrim kutom prema vodoravnoj ravnini). Ako je otpor zraka zanemariv, putanja gibanja je parabola. (→ balistika)

Citiranje:
hitac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25772>.