TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hodža, Milan

Hodža [62673o'62721a], Milan, slovački i čehoslovački političar (Sučany, Slovačka, 1. II. 1878Clearwater, Florida, 27. VI. 1944). Kao član Slovačke narodne stranke zastupnik u ugarskome (1905–18), a kao član Agrarne stranke u čehoslovačkome parlamentu (1919–38). Od 1920. predavao suvremenu povijest na Sveučilištu u Bratislavi. Godine 1923. postao prvi predsjednik Seljačke internacionale. Kao jedan od glavnih zagovornika ujedinjenja Češke i Slovačke, ušao je u prvu čehoslovačku vladu. U više je navrata bio ministar (unifikacije, prosvjete, poljodjelstva), a 1935–38. predsjednik vlade. Pod pritiskom sudetske krize, njegova je vlada podnijela ostavku tjedan dana prije potpisivanja Münchenskoga sporazuma. U progonstvu, kao protivnik E. Beneša i tadašnje slovačke države, u Parizu je 1939. osnovao Slovačko narodno vijeće, a 1941. otišao u SAD. Glavna djela: Nova situacija u Europi i Čehoslovačka (Neue Situation Europas und die Tschechoslowakei, 1938), Federacija u Srednjoj Europi: razmišljanja i sjećanja (Federation in Central Europe: Reflections and Reminiscences, 1942).

Citiranje:
Hodža, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25867>.