Holjevac, Većeslav

ilustracija
HOLJEVAC, Većeslav, spomenik u Zagrebu

Holjevac, Većeslav, hrvatski general i političar (Karlovac, 22. VIII. 1917Zagreb, 11. VII. 1970). Gimnaziju je pohađao u Karlovcu. Radio je kao privatni namještenik te je djelovao u sindikalnim savezima. Od 1939. bio je član KPJ. Jedan je od organizatora partizanskog pokreta na Kordunu. Tijekom II. svjetskog rata obnašao je niz istaknutih vojnih i političkih dužnosti (komandant operativne zone, politički komesar korpusa). Nakon rata bio je komandant grada Zagreba, komandant Vojne uprave JA za Istru i Slovensko primorje, poslanik u Ustavotvornoj skupštini i Saveznoj narodnoj skupštini. Potom je bio zastupnik u Saboru NRH, ministar rada u vladi FNRJ i ministar prometa u vladi NRH, te član CK SKH. Imao je čin general potpukovnika. Od 1952. do 1962. bio je gradonačelnik (predsjednik Gradskog Narodnog odbora) Zagreba. Pridonio je razvoju grada potaknuvši njegovo širenje južno od Save (gradnja Zagrebačkoga velesajma i dr.). Bio je i član Izvršnoga vijeća SR Hrvatske, te predsjednik Matice iseljenika Hrvatske. Kao jedan od glavnih predstavnika nacionalno-demokratske struje u SKH, zauzimao se za jasnije definiranje hrvatskih nacionalnih interesa. Nakon objavljivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika (1967) bio je podvrgnut partijskoj istrazi i prisiljen na povlačenje iz političkog života. Djela: Hrvati izvan domovine (1967) i Zapisi iz rodnog grada (1972).

Citiranje:
Holjevac, Većeslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25994>.