TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Honegger, Marc

Honegger [ɔnεgε:'ʀ], Marc, francuski muzikolog (Pariz, 17. V. 1926Saint-Martin-de-Vers, 8. IX. 2003). Studirao u Parizu (J. Chailley), od 1958. profesor na Sveučilištu i ravnatelj Muzikološkog instituta (do 1983) u Strasbourgu. Tajnik i predsjednik Francuskoga muzikološkoga društva (1973–80) i dopredsjednik Međunarodnoga muzikološkoga društva (1982–92). Posebno se bavio francuskom renesansnom glazbenom kulturom (chanson XVI. st., protestantska glazba, notna izdanja) i enciklopedistikom (Glazbeni rječnik – Dictionnaire de la musique, I–IV, 1970–76).

Citiranje:
Honegger, Marc. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26067>.