Andreotti, Giulio

Andreotti [~ɔ't:i], Giulio, talijanski političar (Rim, 14. I. 1919Rim, 6. V. 2013). Diplomirao pravo na Sveučilištu u Rimu. Demokršćanin, bio zastupnik u Ustavotvornoj skupštini 1946–48. te Zastupničkom domu 1948–91 (vođa Demokršćanske stranke u Domu 1968–72), od 1991. doživotni senator. Bio ministar različitih resora (unutrašnjih poslova, financija, proračuna, riznice, obrane) između 1954. i 1976., ministar vanjskih poslova 1983–89. te sedam puta predsjednik vlade: 1972–73., 1976–79. (kada je vodio vlade tzv. povijesnog kompromisa, uz podršku komunista) i 1989–92. Optužen 1993. za veze s mafijom. Autor više knjiga publicističkog i memoarskog značaja npr. De Gasperi i njegovo doba (De Gasperi e il suo tempo, 1956), Viđeni izbliza (Visti da vicino, 1982), O prvoj republici (De prima re publica, 1996).

Citiranje:
Andreotti, Giulio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2611>.