TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hrčić, Fran

Hrčić, Fran, hrvatski književnik (Samobor, 7. X. 1876Samobor, 1. XI. 1953). Radio kao bankovni činovnik u Zagrebu i Samoboru, pisao kazališne recenzije, prikaze kulturnih zbivanja, crtice i podlistke zavičajne tematike. Javio se satiričnim spjevom Hermova osveta (1898). Prva mu je drama U sumraku (1905) verističkoga karaktera, pisana pod dojmom drame Moć tmine Leva Nikolajeviča Tolstoja, a More (1907) odražava utjecaj Ekvinocija Iva Vojnovića, Henrika Ibsena i uopće simbolizma. Slijede moralistički intonirana Velika žrtva (1910., poslije mijenjana i proširivana), jednočinka s obilježjima fantastike Bijeg (1926), vodvilj mondenske tematike u duhu Georgesa Feydeaua Šetnja po krovu (1936) i neobjavljena komedija Ujakova baština.

Citiranje:
Hrčić, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26326>.