Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima

Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, katoličko književno društvo, utemeljeno u Zagrebu 1868. Pravila mu je odobrio i potvrdio kardinal J. Haulik. Izdavalo je popularna djela iz književnosti, kulture i povijesti te nabožna djela (molitvenici, kalendar Danica). U komunističkom poraću preimenovano je u Društvo sv. Ćirila i Metoda (1946–96). Glavni su mu suradnici bili V. Deželić ml. i P. Grgec, a glavni ravnatelji u XX. st. J. Andrić, Luka Perinić i R. Grgec. Od 1968. izdaje i književnu reviju Marulić.

Citiranje:
Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26497>.