Andronik III. Paleolog

Andronik III. Paleolog (grč. Ἀνδρόνıϰος Παλαıολόγος, Andrόnikos Palaiolόgos), bizantski car (Carigrad, 1296Carigrad, 15. VI. 1341). Carem bio od 1328. Zajedno s Ivanom Kantakuzenom (poslije carem Ivanom VI.) obnovio bizantsku flotu i proveo sudske reforme. Bizant je pod njim, uz suradnju maloazijskih Seldžuka, postignuo neke uspjehe u borbi protiv srpskog vladara Dušana (restauracija bizantske vlasti u Tesaliji 1333. i Epiru 1337). Istodobno su bizantski posjedi u Maloj Aziji trpjeli od sve jačeg osmanskog pritiska.

Citiranje:
Andronik III. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2664>.