TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hutovo blato

Hutovo blato, submediteranska močvara u južnoj Hercegovini, BiH; 74 km². Leži 7 km jugoistočno od Čapljine, u području rijeke Neretve. Hutovo blato je depresija koja je vapnenačkim grebenom Ostrovo (123 m) podijeljena na Gornje Hutovo blato s Deranskim blatom i Donje Hutovo blato sa Svitavskim blatom; uz njih postoji i cio niz jezeraca (Škrka, Jerim, Drijen, Orah i dr.). Močvaru odvodnjava rijeka Krupa (pritok Neretve). Obitavalište je riba (24 vrste; som, cipal, šaran, linjak i dr.) i jegulje te mnogobrojnih ptica močvarica (povremeno do 235 vrsta). Zaštićeno kao park prirode (od 1995); na Ramsarskom je popisu močvara od 2001. Vodom umjetne akumulacije Svitavsko jezero (izgrađeno 1979) opskrbljuje se reverzibilna HE »Čapljina«.

Citiranje:
Hutovo blato. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26756>.