TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ibn Badža

Ibn Badža (arapski Abū Bakr Muḥammad ibn Yahya ibn Bāǧǧa [ibn ba:'62721:a], lat. Avempace [~pa:'~]), arapski filozof, matematičar i liječnik (Zaragoza, kraj XI. st.Fes, Maroko, oko 1138). Uz Ibn Rušda najveći je muslimanski mislilac na Zapadu. Oko 30-ak njegovih kraćih djela, od kojih su mnoga nedovršena, preživjelo je u rukopisima, uključujući komentare na al-Farabijevu logiku, eseje o svrsi ljudskoga života, o aktivnom intelektu, djelo Režim osamljenika (Tadbīr al-mutawaḥḥid) te oproštajnu Poslanicu rastanka (Risālat al-wadā‘).

Citiranje:
Ibn Badža. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26852>.