TRAŽI DALJE:
STRUKE:

igraće karte

ilustracija
IGRAĆE KARTE, za tarok s motivima Zagreba, rad Josipa Bäcka iz 1847., Zagreb, Muzej grada Zagreba

igraće karte, četverokutni (rijetko okrugli) kartoni kojima je lice oslikano različitim znakovima i figurama (označavaju kartašku boju i vrijednost), dok je naličje u svih karata jednog snopa isto, iste boje ili motiva. Čini se da je pradomovina igraćih karata središnja Azija, odakle su prenesene na istok u Koreju i Indiju, preko Afganistana, Perzije i Arabije stigle u Europu. U Europi se igraće karte spominju u Španjolskoj 1283., te u Italiji 1299., u kronici Sandra di Pipozza. God. 1379. spominje se u Viterbu istočnjačka igra naib, koja je uz talijansku igru tarocchi (tarok) jedna od najstarijih igara kartama. U hrvatskim dokumentima od XIII. st. nadalje (npr. već u jednoj trogirskoj ispravi iz 1272) spominju se neke igre (ludus cum tasillis, tabulis i sl.) koje bi se mogle odnositi i na hazardne igre kartama. Pouzdano se, međutim, za postojanje i primjenu igraćih karata u hrvatskim krajevima zna od XIV. st. Tako se spominju u Statutu grada Splita iz 1312., a u naredbi krčkoga biskupa svećenicima u Omišlju 1488. izrijekom se navode karte (»Jošće ako bi se ki igral harad očito s priproščimi ljudi, plati libar 5«). Prvotne, rukom slikane igraće karte bile su pristupačne samo uskomu krugu ljudi; izumom grafičke tehnike drvoreza (1420–30), proizvodnja se igraćih karata povećala i njihova je uporaba naglo porasla. Prve europske radionice igraćih karata osnovane su u XV. st. u Italiji (Viterbo) i Njemačkoj (Nürnberg, Augsburg, Ulm). – Danas se najčešće rabe tri vrste karata. Njemačka vrsta sastoji se od 4 serije, odnosno boje: Schellen (praporci), Eicheln (žirovi), Grün (zeleno, list), Rot (crveno, srce). Francuske igraće karte sastoje se od 4 serije, odnosno boje: tref (francuski trèfle: list djeteline), pik (francuski pique: vrh koplja), herc (njemački Herz: srce) i karo (francuski carreau: četverokut). Talijansko-španjolske igraće karte sastoje se od 4 serije, odnosno boje: coppe (tal.: pehari), spade (sablje), denari (novac), bastoni (palice). Format i slike karata doživjeli su mnogobrojne promjene tijekom stoljeća. U suvremeno se doba igraće karte tiskaju na modernim rotacijama ili litografskom tehnikom, a proizvode se i od plastike.

Citiranje:
igraće karte. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26980>.