TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Irigaray, Luce

Irigaray [iʀigaʀε'], Luce, francuska feministička teoretičarka i psihoanalitičarka belgijskog podrijetla (Blaton, 3. V. 1930). Predavala na Sveučilištu Vincennes, gostovala na mnogim drugim sveučilištima, ravnateljica Nacionalnoga centra za znanstvena istraživanja (CNRS) u Parizu. Smatra da su mehanizmi zapadnjačkoga mišljenja podvrgnuti istospolnoj (muškoj) logici prema kojoj je žensko moguće definirati samo kao atrofiju muškoga. Njezina kritika »falocentričnoga« filozofskog diskursa uključuje i freudovsku koncepciju žene kao kastrirana muškarca. Glavna djela: Speculum druge žene (Speculum de l’autre femme, 1974), Ovaj spol koji nije jedan (Ce sexe qui n’en est pas un, 1977), Ja, ti, mi: za kulturu razlike (Je, tu, nous: pour une culture de la différence, 1999).

Citiranje:
Irigaray, Luce. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27840>.