STRUKE:

Ivan VIII. Paleolog

Ivan VIII. Paleolog (grč. Ἰωάννης Παλαıολόγος, Iōánnēs Palaiológos), bizantski car od 1425 (Carigrad, 18. XII. 1392Carigrad, 31. X. 1448). Sin Emanuela II. Paleologa. Tražio pomoć protiv Osmanlija na Zapadu, spreman da izmiri Istočnu i Zapadnu crkvu. Radi toga je bio na koncilima u Ferrari i Firenci (1438–39); 1439. sklopio uniju sa Zapadnom crkvom, priznavši papin primat, ali sa Zapada pomoć nije stigla. U doba njegove vladavine dogodila se kraj Varne (1444) odlučna osmanska pobjeda nad zapadnim vojskama koja je zapečatila sudbinu Carigrada.

Citiranje:
Ivan VIII. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28120>.