TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Javansko more

Javansko more, dio Tihog oceana između otoka Jave i Bornea; obuhvaća 320 000 do 480 000 km². Plitko šelfsko more s najvećom dubinom 89 m (prosječna oko 50 m); izdvaja se krajnji jugoistočni dio, dublji od 300 m. Morskim prolazima povezano je s Južnokineskim morem na sjeverozapadu, Celebeškim na sjeveroistoku, Indijskim oceanom na jugu, a na istoku prelazi u Balijsko i Floresko more. Obale su pretežno niske, obrasle mangrovama. Prosječna temperatura morske vode na površini iznosi 27 do 29 °C, slanost 32 do 34,3‰. Amplitude morskih mijena iznose do 2,2 m. Struje ovise o monsunima. Ribarstvo; uzgoj bisernica. U priobalnom području (kraj Jave) otkrivena su ležišta nafte. Najgušći je brodski promet u sjeverozapadnom dijelu (veza Južnokineskoga mora s Indijskim oceanom preko Sundskoga prolaza). Glavne su luke Jakarta, Semarang i Surabaya na Javi, a Banjarmasin na Borneu.

Citiranje:
Javansko more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28833>.