Juvenal, Decim Junije

ilustracija
JUVENAL, Decim Junije

Juvenal, Decim Junije (latinski Decimus Iunius Iuvenalis [de'kimus ju:'ni·us juvena:'lis]), rimski satiričar (Akvin, lat. Aquinum, Kampanija, između 55. i 60?, oko 127). O njegovu životu ne zna se gotovo ništa; biografska interpretacija njegovih tekstova (navodna časnička služba, progonstvo pod Domicijanom, retorska karijera u Rimu) danas se uglavnom drži nepouzdanom. Očuvano je 16 njegovih heksametarskih satira, koje su bile objavljene u pet zasebnih knjiga (I: 1–5; II: 6; III: 7–9; IV: 10–12; V: 13–16), najvjerojatnije u drugom i trećem desetljeću II. stoljeća. Središnja je Juvenalova tema izobličenost rimskog društva za vladavine Domicijana (81–96) i njegovih nasljednika Nerve, Trajana i Hadrijana. U programatskoj prvoj satiri objašnjava kako su nakazne pojave dosegnule takve razmjere da je teško ne pisati satiru (difficile est satiram non scribere). Teza o nepodnošljivoj općoj izopačenosti ilustrira se različitim primjerima: u drugoj i devetoj satiri meta su muški homoseksualci, a u šestoj hirovite i raskalašene žene; u trećoj je glavni lik siromašni poštenjak koji se mora iseliti iz Rima; deseta satira u dugom katalogu pokazuje kako su isprazne stvari za kojima ljudi obično žude. Cjelinu zbirke obilježava ton indignirana moralista koji nema iluzija o terapeutskoj djelotvornosti svojih tekstova. Juvenalov utjecaj bio je golem u srednjovjekovlju i renesansi; mnogobrojne jezgrovite formulacije, često pojačane paradoksom ili oksimoronom, postale su krilatice (panem et circenses: »kruha i igara«; mens sana in corpore sano: »zdrav duh u zdravu tijelu«; probitas laudatur et alget: »čestitost se hvali i zebe«; quis custodiet ipsos custodes: »tko će čuvati čuvare?«).

Citiranje:
Juvenal, Decim Junije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29638>.