TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ka

ka, u staroegipatskom vjerovanju, jedno od glavnih svojstava ljudske duše; niža, »tjelesna duša«, koja se u času smrti, kao duh čuvar, odvaja od tijela (u koje po volji može ulaziti) i boravi u blizini grobnice. Nadživljuje tjelesnu smrt pa može prebivati u slici ili kipu preminule osobe. Prikazivana je ljudskim likom s uzdignutim rukama. – Uz tu, »tjelesnu dušu«, postoji i »duhovna duša«, ba, koja je besmrtna i živi neovisno o tijelu; prikazivana je ptičjim likom s ljudskom glavom.

Citiranje:
ka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29673>.