TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kan

kan (turkijski khan /χan/: gospodar, car < starijega kaghan /kaγan/ od kin. ke: velik + kuan: vladar), mongolsko-turkijski vladarski naslov koji su već Avari dodavali imenu vladara. Tijekom srednjeg vijeka koristio se u islam. zemljama; kod Seldžuka je označivao visok plemićki status. Kod Mongola vrhovni je vladar nosio naslov kagan (turkijski kaghan, khakhan) u značenju kan kanova ili veliki kan; Džingis-kan i njegov sin Ogotaj u XIII. st. prvi su imali taj naslov. Kanovi perz. dijela Mongolskoga Carstva nazivali su se ilkanovi; za vladavine Sefevida (XVI–XVIII. st.) kan je bio namjesnik pokrajine. Osmanski i krimski kanovi također su preuzeli taj naziv. U Afganistanu, Pakistanu, Indiji i Bangladešu danas se koristi kao pridjevak uz ime ugledne osobe.

Citiranje:
kan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30135>.