Karagić, Antun

Karagić, Antun, hrvatski pisac i kazališni djelatnik (Gara kraj Baje, Madžarska, 2. VI. 1913Pečuh, 12. XII. 1966). God. 1930. utemeljio u Gari Društvo bunjevačkih kazališnih dobrovoljaca, za koje je pisao igrokaze s temama iz bunjevačkoga narodnog života: Zaručnici (1937), Gospođica Zorka (prikazan 1939), Zloba (1941), Svijest (1943), Rastatkinja i Ženina ljubomornost (1944), Katica i Kasina (1944) i dr. Pisao i pripovijetke, koje su, zajedno s desetak drama, ostale u rukopisu.

Citiranje:
Karagić, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30371>.