Karagić, Mijo

Karagić, Mijo, hrvatski književnik i publicist (Gara kraj Baje, Madžarska, 14. V. 1945). Studij slavistike završio 1977. na Filozofskome fakultetu u Budimpešti, gdje je 1984. i doktorirao. Urednik časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Glas, književnog priloga Narodnih novina – Neven i drugih publikacija za Hrvate u Madžarskoj. Predsjednik Zemaljske samouprave Hrvata i počasni konzul RH u Madžarskoj. Objavio zbirku pripovijedaka Slobodni putovi (1987), u tradicionalnome realističkome modelu s tematikom položaja intelektualca, pripadnika hrvatske nacionalne manjine. Piše i pjesme, studije i eseje. Osobito se bavi književnim stvaralaštvom Hrvata u iseljeništvu (Iz književne baštine: Gradišćanski Hrvati, 1982).

Karagić, Mijo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30372>.