Karić, Ana

ilustracija
KARIĆ, Ana

Karić, Ana, hrvatska glumica (Perušić, 13. V. 1941Zagreb, 9. X. 2014). Diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1963. Godine 1963–66. bila je angažirana u kazalištu Komedija, a zatim je bila u statusu slobodne umjetnice (Teatar u gostima, Teatar &TD, Dubrovačke ljetne igre i dr.). Istaknula se ulogama u djelima M. Držića (Laura u Dundu Maroju), I. Kušana (Ankica Andronjak u Čarugi), M. Krleže (Ana Boronghay u Zastavama), W. Shakespearea (Tamora u Titu Androniku), Bobe Jelčića – Nataše Rajković (Majka u Usporavanjima). Glumila i na filmu (A. Babaja, Carevo novo ruho, 1961; Š. Šimatović, Pustolov pred vratima, 1961; N. Tanhofer, Bablje ljeto, 1970; Z. Berković, Putovanje na mjesto nesreće, 1971) te u televizijskim dramama (M. Krleža – M. Fanelli, Adam i Eva, 1969. i dr.).

Citiranje:
Karić, Ana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30495>.