TRAŽI DALJE:
STRUKE:

karma

karma (karman) (sanskrt. karman: čin, djelo), termin koji je u indijskoj religiji i filozofiji imao različita značenja. U vedizmu, obredni čin koji donosi plodove: održanje svijeta, ispunjenje želja (dug život, potomstvo). U budizmu i jinizmu (džainizmu) obredi za redovnike i za laike. U poslijevedskom brahmanizmu, budizmu i jinizmu, etičko načelo po kojem se ravna sudbina u ovom i sljedećim životima, samsara. Tek kada se osoba oslobodi učinka karme, može se postići oslobođenje (mokša). – U novije doba pojam karma preuzimaju i teozofi pa je on, pored reinkarnacije, najvažniji sadržaj teozofskoga nauka.

Citiranje:
karma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30608>.