TRAŽI DALJE:
STRUKE:

katarakt

katarakt (katarakta) (lat. cataracta, cataractes < grč. ϰαταρράϰτης: koji se ruši, pada; slap), prag u riječnom koritu preko kojega voda pada u slapovima. U užem smislu, naziv za brzice na Nilu.

Citiranje:
katarakt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30838>.