TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kazalo

kazalo ili direktorij (kasnolat. directorius: koji upućuje), u informatici i računalstvu, popis datoteka pohranjenih na magn. ili optičkom disku, disketi i sl. Sadrži osnovne podatke i upute za pristup datotekama, a služi za njihovu organizaciju i grupiranje radi lakšeg pronalaženja. Na tom se popisu mogu nalaziti i drugi direktoriji, koji se tada nazivaju poddirektorijima. Time je omogućena hijerarhijska organizacija datoteka, koje se prema nekom smislenom kriteriju (npr. njihovu sadržaju) grupiraju unutar poddirektorija i direktorija. Popis svih direktorija nekog računala ili računalnoga sustava naziva se korijenskim direktorijem (engl. root directory). U nekim se operacijskim sustavima (npr. Windows, Macintosh) direktoriji nazivaju i mapama (engl. folder).

Citiranje:
kazalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31017>.