STRUKE:

Antisten iz Atene

ilustracija
ANTISTEN IZ ATENE, Rim, Vatikanski muzeji

Antisten iz Atene (grčki Ἀντισϑένης, Antisthénēs), grčki filozof (Atena, oko 445. pr. Kr.Atena, 365. pr. Kr.). Učenik Gorgijin i Sokratov, osnivač kiničke škole. Njegov je nauk sinteza sokratovskih i sofističkih elemenata. Polazeći od shvaćanja da su mogući samo identični sudovi, Antisten je kritizirao Platonov nauk o idejama i smatrao da nema proturječnih sudova. U središtu Antistenove etičke refleksije jest nauk o krjeposti kao najvećem dobru, koje jedino vodi do blaženstva. Prava krjepost je neovisna o svemu vanjskome i dovoljna je sama sebi (αὐτάρϰεια). Služeći se sofističkom antitezom po prirodi – po konvenciji, po dogovoru (φύσειϑέσει), Antisten je radikalno odbacio postojeće oblike ljudskog života i svih konvencija te propovijedao povratak prirodi. Nasuprot politeizmu i antropomorfizmu grčke mitologije, učio da postoji samo jedan Bog.

Citiranje:
Antisten iz Atene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3118>.