STRUKE:

Ki no Tsurayuki

Ki no Tsurayuki [~ curajuki], japanski pjesnik (?, oko 872?, oko 945). Bio je u službi carskoga dvora; neko vrijeme guverner pokrajine Tosa na otoku Shikoku. Jedan je od glavnih sastavljača Zbirke starih i novih pjesama (Kokinshū ili Kokin wakashū, 905), za koju je napisao glasoviti predgovor o naravi pjesništva i pjesničkim stilovima što ih zbirka sadrži; prvi je to poznati tekst književne kritike na japanskome jeziku. Napisao je, u stihu i prozi, Dnevnik iz Tose (Tosa nikki, 935), o povratku iz Tose u Kyoto, i to kao da ga je napisala njegova ženska suputnica, jer nije bio običaj da muškarac piše dnevnik. Sačuvano mu je oko 500 pjesama (uta), koje ga svrstavaju među najznačajnije pjesnike razdoblja Heian (794–1192).

Citiranje:
Ki no Tsurayuki. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31544>.