Kirchner, Ernst Ludwig

Kirchner [ki'r62179nəɹ], Ernst Ludwig (pseudonim Louis de Marsalle), njemački slikar, grafičar, kipar i fotograf (Aschaffenburg, 6. V. 1880Frauenkirch kraj Davosa, Švicarska, 15. VI. 1938). Studirao arhitekturu u Dresdenu (1901–05). Idejni vođa skupine Die Brücke; najizrazitiji predstavnik ekspresionizma u Njemačkoj. Iz toga razdoblja potječu kompozicije s prizorima iz gradskoga mondenog života, naslikane plošnim linijama, surovim i jakim kontrastima boja (Ulica, 1907; Pet žena na ulici, 1913). U kasnijim se djelima približio apstrakciji. Drvorezima je ilustrirao djelo G. Heyma Umbra vitae, 1924; izrađivao je skulpture u drvu (Legenda, 1911–12). Za nacizma su njegova djela bila zaplijenjena; nakon toga je počinio samoubojstvo. Pod pseudonimom je objavio veći broj stručnih članaka i rasprava.

Citiranje:
Kirchner, Ernst Ludwig. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31575>.