TRAŽI DALJE:
STRUKE:

klan

klan (engl. clan < škotski clann ili staroirski cland: rod, potomak, obitelj < lat. planta: biljka, izdanak), društvena skupina u kojoj se osjećaj zajedničke pripadnosti temelji na podrijetlu od zajedničkoga pretka (često nadnaravnog bića ili totema), a očituje se aktivnom solidarnošću (međusobna pomoć, zajednički kult predaka) i, većinom, zabranom sklapanja braka između članova istoga klana. Najčešće se (krvno) srodstvo i podrijetlo računaju prema ženskoj, odn. majčinoj lozi (matrilinearnost, matrijarhat), dočim muška ili očeva strana prevladava u gensu (rodu). Udruživanje nekoliko klanova čini bratstvo ili fratriju, a još složenije i po brojnosti članova veće udruge, do kojih dolazi razmjerno kasno u evoluciji primitivnoga društva, čine plemena. Međutim, pripadnost i identitet članova klana i drugih primitivnih oblika udruživanja nisu jednoznačni i jasno razdvojeni, kako se to prije držalo u antropologiji, u doba prvih kolonijalnih dodirâ između Europljana i domorodačkih zajednica, nego su višestruki i često pomiješani. Premda se klan pojavljuje u primitivnoj prošlosti gotovo svih naroda, to nije i najstariji oblik društvene organizacije (→ horda), nego je to podjela društvenih ulogâ prema dobi i spolu. – U suvremenom žargonu, klan ima pejorativno značenje i odnosi se na pojave, najčešće neformalnog ili neslužbenoga, grupnoga zatvaranja u organizaciji radi stjecanja monopola nad odlučivanjem i isključivanja drugih članova organizacije. (→ klika)

Citiranje:
klan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31737>.