Klopstock, Friedrich Gottlieb

ilustracija
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb

Klopstock [klɔ'pštɔk], Friedrich Gottlieb, njemački pjesnik (Quedlinburg, 2. VII. 1724Hamburg, 14. III. 1803). Potekao iz odvjetničke i posjedničke obitelji, za studija teologije i filozofije u Jeni odlučio se za pjesnički poziv. Isprva je bio kućni učitelj, potom je živio u Danskoj na kraljevskoj savjetničkoj stipendiji. Od 1770. djelovao je u Hamburgu. Prvi predstavnik građanskog pjesništva u Njemačkoj koji je stekao puno društveno priznanje. Zastupnik je »kulta osjećajnosti«, donekle u oprjeci nastojanjima prosvjetiteljstva. U vjerskom epu Mesija (Der Messias, 1748–73) prožetom sentimentalnošću i miltonovskim kozmičkim pretenzijama, prikazao je kršćanski mit o muci i uskrsnuću Isusovu. Unatoč obliku epa, Mesija je izrazito lirsko djelo, čemu zahvaljuje i uspjeh. Neograničena osjećajnost utrla je tako put pjesničkomu pokretu Sturm und Drang, a utjecala je na J. W. Goethea i F. Schillera. Uspjelije su mu Ode (Oden, 1771) u kojima bogatim pjesničkim jezikom slavi ideale tadašnjega građanstva, koristeći se nizom tradicionalnih metričkih oblika – od heksametra do antičkih strofâ i njemačkih slobodnih stihova (freie Rhythmen). Utjecao je na razvoj njemačkog pjesničkog jezika sve do XX. st. Pisao je i danas zaboravljena dramska djela, primjerice patetične drame o vojskovođi Hermanu (Hermanns-Trilogie, 1769–87). Shvaćanja o književnosti i općoj naobrazbi izložio je u eseju Njemačka učena zajednica (Die deutsche Gelehrtenrepublik, 1774).

Citiranje:
Klopstock, Friedrich Gottlieb. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31977>.