STRUKE:

kognitivna psihologija

kognitivna psihologija, područje u psihologiji koje se temelji na proučavanju uloge psih. procesâ u ponašanju ljudi (usuprot biheviorizmu koji se bavi utjecajem okolinskih podražaja). Kognitivna psihologija snažnije se razvila pol. XX. st. (1950-ih i 1960-ih u Velikoj Britaniji – George Miller, Eugene Galanter, Karl Pribram), bavila se pretežito spoznajnim procesima te procesima kojima se stječe znanje i rješavaju problemi (kognitivni procesi): percepcijom, pozornošću, pamćenjem, mišljenjem, učenjem i govorom. Proširila se na sva područja psihologije (npr. kognitivnu socijalnu psihologiju) te postala dominantni temeljni pristup u psihologiji. Na ponašanje čovjeka utječu svi psih. procesi, od inteligencije do emocija, a kognitivna je psihologija »vratila psihičko u psihologiju«. Najčešće su metode kojima se služi: eksperiment, matematičko modeliranje i računalna simulacija.

Citiranje:
kognitivna psihologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32241>.