molekularna kognitivnost

molekularna kognitivnost (molekularno prepoznavanje), svojstvo bioloških makromolekula da selektivno vežu neku drugu makromolekulu ili malu molekulu. Tako enzimi specifično prepoznaju svoje supstrate, imunoglobulini (protutijela) određeni antigen, lanci nukleinske kiseline sebi komplementarne lance itd. Prepoznavanje se zasniva na komplementarnosti oblika molekula, komplementarnosti lokalnoga naboja (pozitivnoga s negativnim i obratno), komplementarnosti donora i akceptora za vodikov most te na van der Waalsovim vezama. Molekularna kognitivnost je osnova svih životnih procesa.

Citiranje:
molekularna kognitivnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32244>.