Kojović, Antun

Kojović, Antun, hrvatski književnik i kroničar (Budva, 8. III. 1751Budva, 22. I. 1845). Završio teološki i pravni fakultet u Loretu te stekao doktorski naslov. Kanonik i vikar budvanske biskupije. U svojim je uspomenama Budvanski anali (Annali di Budua) opisao suvremena zbivanja u rodnome gradu. Dio toga rukopisa objavljen je u knjizi Prilozi za povjesnicu Boke Kotorske (1878) u izdanju Riste Kovačića. Pisao je pjesme na hrvatskom i talijanskom jeziku, a u rukopisu je sačuvana i njegova stihovana drama Smiješni razgovor ili mala komedija, italijanski farsa, o karnevalu godišta 1813. učinjena.

Citiranje:
Kojović, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32279>.