Kolontaj, Aleksandra Mihajlovna

Kolontaj (Kollontaj) [kəlanta'j], Aleksandra Mihajlovna, sovjetska političarka, diplomatkinja i publicistica (Sankt Peterburg, 31. III. 1872Moskva, 9. III. 1952). Djelovala je ilegalno u radničkom pokretu, a 1908–17. živjela je u emigraciji. God. 1917. izabrana je za članicu Centralnoga komiteta Ruske socijaldemokratske radničke stranke (boljševika), a 1917–19. bila je članica Vijeća narodnih komesara. Zauzimala se za korjenite reforme tradicionalnih običaja i institucija (pojednostavnila je proceduru za sklapanje i rastavu braka, poboljšala položaj žena i izvanbračne djece, uvela sustav državne skrbi o djeci). Od 1923. do 1926. bila je predstavnica SSSR-a u Norveškoj, 1926. u Meksiku, zatim opet u Norveškoj 1927–30., a 1930–45. imenovana je za veleposlanicu u Švedskoj. Od 1945. bila je savjetnica Ministarstva vanjskih poslova Sovjetskoga Saveza. Bila je prva žena u povijesti diplomacije na veleposlaničkom položaju. Bavila se i publicistikom, a objavila je i zbirku kratkih priča.

Citiranje:
Kolontaj, Aleksandra Mihajlovna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32478>.