TRAŽI DALJE:
STRUKE:

komutator

ilustracija
KOMUTATOR, kolektorski stroj tipa ICVK, Končar-Generatori d.d.

komutator (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti).

1. Dio električnog generatora ili električnog motora koji služi za pretvorbu izmjeničnih struja i napona, induciranih u njihovim rotorskim vodičima, u istosmjerne struje i napone u vanjskim dovodima, i obratno, istosmjernih struja i napona u izmjenične. Pritom se komutator vrti i po njemu kližu četkice od elektrografita spojene na vanjske dovode struje. Za razliku od elektroničkog ispravljača sastavljenog od poluvodičkih komponenata (dioda i tiristora), komutator je mehanički ispravljač električne struje i napona.

2. Uređaj za iskapčanje ili ukapčanje električnog voda ili promjenu smjera električne struje.

3. U matematici, matrica za koju vrijedi C = AB − BA, gdje su A i B matrice. Matrice su komutativne ako i samo ako je njihov komutator nul-matrica.

Citiranje:
komutator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32698>.