TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Končar, Rade

Končar, Rade, hrvatski političar (Končarev Kraj kraj Plitvičkog Ljeskovca, 28. X. 1911Šibenik, 22. V. 1942). Bio je kovinski radnik, od 1934. član KPJ, uhićivan i zatvaran (Srijemska Mitrovica); sindikalni vođa, organizator štrajkova i demonstracija. Od 1939. politički sekretar Centralnog komiteta KPH te od 1940. član Politbiroa Centralnog komiteta KPJ, jedan od organizatora antifašističkog pokreta u Hrvatskoj 1941. U studenome iste godine uhitila ga je talijanska policija u Splitu, strijeljan je sa skupinom antifašista na Šubićevcu.

Citiranje:
Končar, Rade. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32725>.