STRUKE:

kondenzator, parni

kondenzator, parni, izmjenjivač topline u kojem se para nekog medija hlađenjem i odvođenjem topline isparavanja, prevodi u kapljevito stanje (→ kondenzacija). Primjenjuje se u procesnoj industriji, gdje npr. služi za kondenziranje pare otapala ili destilata, kod kondenzacijskih parnih turbina, u rashladnim uređajima i sl. Toplina se obično odvodi rashladnom vodom ili zrakom. Osnovne su izvedbe: površinski kondenzator, gdje su rashladni i kondenzirajući mediji razdvojeni stijenkom, i kondenzator miješanja, u kojem se izmjena topline ostvaruje njihovim izravnim dodirom, pa kondenzat izlazi iz kondenzatora pomiješan s rashladnim medijem.

Citiranje:
kondenzator, parni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32733>.