TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kongres

kongres (lat. congressus: sastanak).

1. Sabor, zbor, sastanak velikoga broja predstavnika neke djelatnosti, pokreta ili političke stranke (umjetnički, znanstveni, politički kongres) radi raspravljanja stručnih tema i problema, donošenja odluka i sl. Kongres može biti međunarodni, nacionalni ili mjesni, a održava se u određenim vremenskim razmacima (obično od 1 do 5 godina).

2. Zasjedanje predstavnika različitih država na kojem se rješavaju važna međunarodna pitanja (npr. Bečki kongres 1814–15., Berlinski kongres 1878).

3. U SAD-u, i nekim drugim državama, Kongres (Congress) je naziv za parlament, oba doma predstavničkoga tijela – Zastupnički dom (House of Representatives) i Senat (Senate).

Citiranje:
kongres. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32796>.