Kosača, Vlatko Hercegović

Kosača, Vlatko Hercegović, herceg (?Rab, 1489). Godine 1466. naslijedio od oca Stjepana Vukčića Kosače posjede i titulu hercega. Kao osmanski vazal (od 1469) sudjelovao je u osvajanju Počitelja na Neretvi (1472) i u borbama protiv neretvanskih Vlatkovića. Pokušavši se od 1480. osloboditi osmanske vlasti, bio je pobijeđen i povukao se u Herceg Novi. Kada su taj grad 1483. zauzeli Osmanlije, preselio se na mletački Rab, gdje je umro.

Citiranje:
Kosača, Vlatko Hercegović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33300>.