TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kosače

Kosače, velikaška obitelj u srednjovjekovnoj bosanskoj državi čiji su se posjedi nalazili oko spoja rijekâ Pive i Tare te u okolici Foče, gdje se nalazilo selo Kosač, po kojem je obitelj vjerojatno dobila ime. Poslije su pojedini članovi obitelji proširili posjede na cijeli Hum pa su do kraja XV. st. pripadali najmoćnijim velikašima u Bosni. Prvi poznati član obitelji bio je Vuk, rudinski župan iz prve polovice XIV. st., a imao je sinove Vlatka Vukovića i Hranu Vukovića. Dok je Hrana poznat samo po imenu, Vlatko Vuković, vojvoda bosanske vojske te povjerenik kralja Tvrtka I. Kotromanića, znatno je proširio obiteljske posjede zauzevši dio Huma i Konavala. Naslijedio ga je sin brata Hrane, vojvoda Sandalj Hranić. Prva Sandaljeva supruga bila je Katarina, kći hrvatsko-dalmatinskoga bana Vuka Vukčića Hrvatinića, a druga, Jelena, kći srpskoga kneza Lazara. Sandaljeva braća, Vukac (u. 1432) i Vuk (u. 1424), koji su imali posjede u gornjem Podrinju na području župe Govze i grada Jeleča, nisu znatnije utjecali na zbivanja u Bosni. Vukov sin Ivan Vuković stupio je 1442. u službu Mlečana. Vukac je u braku s Katarinom (umrla 1456) imao djecu Stjepana Vukčića i Teodoru. Stjepan Vukčić, najutjecajniji član obitelji, oženio se 1424. Jelenom, kćerju zetskoga kneza Balše III. Balšića, s kojom je imao djecu: Vladislava Hercegovića, Vlatka Hercegovića i Katarinu (→ kotromanić, katarina). God. 1455. oženio je Barbaru, kćer »ducis de Payro«, a 1460. Ceciliju, s kojom je imao djecu Maru i Stjepana. Vladislav Hercegović oženio se 1455. Anom, nećakinjom Irene Kantakuzenove, žene srpskoga despota Đurđa Brankovića. Njegov sin Balša, koji je živio u Kalniku, imao je sina Petra koji je nastavio živjeti u Kalniku i koji je braku s mletačkom plemkinjom iz roda Querini imao sinove Matiju (u. prije 1533) i Vladislava. Matijin sin bio je Nikola, pristaša Ivana Zapolje koji se preselio u Vlašku i potom u Moldaviju te se zadnji put spominje 1537. Vlatko Hercegović oženio se 1455. nećakinjom Ulrika II. Celjskoga, a 1474. Margaretom Marsano, unukom napuljskoga kralja Ferdinanda. Vlatkov sin Ivan Kosača živio je u Veneciji, gdje se spominje već 1505. Kao jedan od posljednjih članova obitelji spominje se u XV. i XVI. st. najmlađi sin hercega Stjepana i žene mu Barbare Ahmed-paša Hercegović.

Citiranje:
Kosače. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33302>.