STRUKE:

Kosinjska tiskara

Kosinjska tiskara, prema nekim istraživačima, prva hrvatska, ali i prva tiskara na slavenskom jugu, u kojoj je vjerojatno tiskan 1491. glagoljski Brevijar po zakonu rimskog dvora (faksimil 1991), kojega se jedini primjerak, kojemu nedostaje posljednji list s kolofonom, čuva u knjižnici Marciani u Veneciji. Prema osporavanom stajalištu Z. Kulundžića, u njoj je već 1483. bio tiskan Misal po zakonu rimskoga dvora (pretisak 1983), prva knjiga na hrvatskom jeziku, tiskana dvobojno, crveno i crno, iznimno lijepim slovima uglate glagoljice. Stajalište o postojanju tiskare na današnjem arheološkom lokalitetu u Kosinju, u Lici, temelji se na spisu iz 1696. Kratak i sažet opis Like i Krbave, dviju županija Kraljevine Hrvatske (Brevis et compendiosa duorum Comitatuum Regni Croatiae Licae et Corbaviae descriptio), koji se pripisuje biskupu S. Glaviniću, a u kojem se navodi da je u Kosinju u XV. st. postojala znamenita tiskara u kojoj su tiskani glagoljski brevijari i misali.

Citiranje:
Kosinjska tiskara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33324>.