Krešić, Mijo

ilustracija
KREŠIĆ, Mijo

Krešić, Mijo, hrvatski trgovac i kulturni djelatnik (Karlovac, 22. III. 1818Zagreb, 7. I. 1888). Nakon školovanja u Zagrebu, radio je kao trgovački pomoćnik u Sopronu. Od 1842. vodio vlastitu trgovinu u Karlovcu, a od 1852. u Zagrebu. Za hrvatskog narodnoga preporoda u njegovoj kući u Karlovcu djelovala je narodna čitaonica. Godine 1848. bio je član izaslanstva koje je u Beču predstavilo program građansko-liberalnih reformi, poznat kao Zahtijevanja naroda. Nakon razdoblja Bachova apsolutizma, pokrenuo je 1861. književni časopis Naše gore list, koji je sam uređivao, okupivši pritom mlađi naraštaj hrvatskih književnika (A. Šenoa, I. Dežman, L. Botić, J. E. Tomić). List je izlazio do kraja 1866. Izdavao je ujedno Hrvatski koledar (1862–64), almanah Lada (1862) i Hrvatski zabavnik (1881–82). Zapaženi su i njegovi stručni članci tiskani u Obrtniku (od 1883). U svojoj Autobiografiji, jednom od najboljih memoarskih djela u Hrvatskoj XIX. stoljeća, opisao je događaje iz razdoblja hrvatskoga narodnoga preporoda, revolucije 1848–49. te Bachova apsolutizma. Autor je djela Mladi trgovac (1884), značajnoga za trgovačku struku.

Citiranje:
Krešić, Mijo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33905>.