Krežma, Franjo

ilustracija
KREŽMA, Franjo

Krežma, Franjo, hrvatski violinist i skladatelj (Osijek, 4. IX. 1862Frankfurt na Majni, 15. VI. 1881). Violinu je učio u Zagrebu kod Đ. Eisenhutha, a od 1871. na bečkome Konzervatoriju, gdje je s izvrsnim uspjehom diplomirao 1875. U osmoj godini prvi je put javno nastupio, a u devetoj je počeo i skladati. Nakon diplome koncertirao je sa sestrom Ankom u Hrvatskoj, Italiji, Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Madžarskoj i Češkoj. Od 1879. bio je koncertni majstor u orkestru Benjamina Bilsea (koji će se razviti u Berlinsku filharmoniju). Na turneji je obolio i kao devetnaestogodišnjak umro od upale mozga. Godine 1884. njegovi su posmrtni ostatci preneseni na zagrebački Mirogoj. Kritičari su ocjenjivali njegovu svirku kao temperamentnu, svježu, gracioznu i izrazito virtuoznu, te ga uspoređivali s N. Paganinijem. Virtuozni elementi prožimlju i njegove skladbe, u koje uklapa i stilizirane hrvatske folklorne elemente. Sačuvan ih je mali broj: simfonija, 3 uvertire, nekoliko orkestralnih koračnica i plesova, gudački kvarteti, skladbe za violinu (npr. Bosanski guslar, Iz Hrvatskog primorja i dr.), zborovi i solo pjesme. Dio skladbi i dragocjena violina uništeni su u požaru u roditeljskoj kući.

Citiranje:
Krežma, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33937>.