Kulenović, Džafer

Kulenović, Džafer, bosanskohercegovački političar (Rajnovci kraj Kulen Vakufa, 17. II. 1891Damask, 3. X. 1956). Studirao medicinu u Beču, a od 1911. pravo u Zagrebu, gdje je 1921. doktorirao. Djelovao potom kao odvjetnik u Bihaću i Brčkom. Jedan je od prvaka Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO). Od 1920. do 1938. više puta je bio zastupnik u Narodnoj skupštini, a od 1935. do 1941. ministar u jugoslavenskim vladama. Nakon smrti M. Spahe 1939. bio izabran za predsjednika JMO-a. God. 1941. u ime JMO-a dao je potporu Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, a u studenom iste godine bio je imenovan potpredsjednikom vlade NDH i na tom je položaju ostao do kraja rata. U svibnju 1945. povukao se s članovima vlade NDH prema Austriji, gdje su ga zatočile britanske vojne snage. Nakon oslobođenja iz logora, prebacio se preko Italije i Turske u Siriju. Objavljivao je članke u hrvatskim izbjegličkim publikacijama, te djelovao u krugu A. Pavelića.

Citiranje:
Kulenović, Džafer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34520>.