Kunc, Božidar

ilustracija
KUNC, Božidar

Kunc, Božidar, hrvatski skladatelj i pijanist (Zagreb, 18. VII. 1903Detroit, SAD, 1. IV. 1964). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio je 1925. studij glasovira (A. Geiger-Eichhorn, S. Stančić), a 1927. i studij kompozicije (B. Bersa). Od 1929. djelovao je na istoj ustanovi prvo kao nastavnik glasovira, te od 1941. do 1951. kao voditelj opernoga studija. Od 1951. do smrti živio je i djelovao u SAD-u.

Unutar skladateljske generacije koja je između dvaju svjetskih ratova u Hrvatskoj afirmirala prije svega estetiku nacionalnoga smjera, Kuncu pripada izdvojena pozicija i u tome je možda njegova najveća sličnost s učiteljem Bersom, te bliskost s istomišljenicima poput I. Paraća, O. Jozefovića i dr. Njegov glazbeni izričaj očituje mješavinu stilova karakterističnu za onu glazbu prve polovice XX. stoljeća u kojoj ravnopravno sudjeluju kasnoromantično, od glazbene moderne naslijeđeno poimanje proširene tonalitetnosti (primjetna kod Kunca osobito na planu harmonije), kvaziimpresionistički melodijski razvoj i neoklasicistički smisao za formalni sklad. Unutar Kuncovih 80-ak skladbi (orkestralna, komorna, glasovirska i vokalna djela) po autentičnosti poetskog individualizma ističe se glasovirski opus, u kojem se, kao i u vokalnoj lirici, zrcali skladateljevo iskustvo koncertnoga virtuoza, maštovitog improvizatora i magistralnoga pratioca (prije svega vlastite sestre, sopranistice Zinke Kunc-Milanov). Na tom je terenu Kunc odnjegovao i svoj vrlo izrazit smisao za zvukovni kolorizam, potom pretočen u orkestralni i komorni medij.

U Kuncovoj pijanističkoj karijeri, usko isprepletenoj sa skladateljskom, prvenstvo je pripadalo djelima francuskih impresionistâ, osobito Kuncovih francuskih suvremenika i hrvatskih sunarodnjaka. Praizveo je niz vlastitih, te djela B. Papandopula, R. Matza, J. Stahuljaka i M. Cipre.

Citiranje:
Kunc, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34624>.