Kušar, Marcel

ilustracija
KUŠAR, Marcel

Kušar, Marcel (Marćel), hrvatski jezikoslovac (Rab, 16. I. 1858Rab, 2. XII. 1940). Studij slavistike i germanistike završio u Beču 1881. Bio je profesor u Kotoru, Zadru, Dubrovniku i Šibeniku. Prvi direktor hrvatske gimnazije u Zadru od 1909. Predsjednik Matice dalmatinske, član Pregledne komisije za izdavanje hrvatsko-srpske pravne terminologije, prevoditelj zakona na hrvatski jezik; dopisni član JAZU. Sastavljao čitanke, pisao jezičnopovijesne, gramatičke, dijalektološke, pravopisne, leksikografske i kulturnopovijesne radove: Povijest razvitka našega jezika hrvackoga ili srpskoga od najdavnijih vremena do danas (1884), Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetičkom i etimologijskom) (1889), Rapski dijalekat (u Radu JAZU, 1894), Narodno blago (u sveščićima od 1925., kao knjiga 1934). S P. Kasandrićem priredio Marulićevu Juditu (1901), poprativši ju tumačem i rječnikom. Zauzimao se za fonološki pravopis; utjecao na I. Broza.

Kušar, Marcel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34787>.