STRUKE:

Lang, Paul Henry

Lang [læŋ], Paul Henry, američki muzikolog madžarskog podrijetla (Budimpešta, 28. VIII. 1901Lakeville, Connecticut, 21. IX. 1991). Studirao glazbu (kompozicija, fagot) na budimpeštanskoj Muzičkoj akademiji, a muzikologiju i književnost na sveučilištima u Heidelbergu i Parizu. Nakon preseljenja u SAD 1928. djelovao je kao dugogodišnji profesor muzikologije na više sveučilišta, kao urednik časopisa i glazbeni kritičar. Bio je suosnivač Američkoga muzikološkog društva i predsjednik Međunarodnoga muzikološkog društva (1955–58). Zaslužan je da se povijest glazbe počela promatrati u njezinu širem umjetničkom, društvenom i političkom kontekstu; kapitalno mu je djelo Glazba u zapadnoj civilizaciji (Music in Western Civilisation, 1941).

Citiranje:
Lang, Paul Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35329>.