TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lange, Oskar

Lange [la'~], Oskar, poljski ekonomist i političar (Tomaszów Mazowiecki, 27. VII. 1904London, 2. X. 1965). Profesor na sveučilištima Michigan, Stanford te u Chicagu (1938–45). Afirmirao se kao lijevo orijentirani građanski ekonomist, pristaša Keynesove koncepcije ekonomske politike, koja zagovara državnu intervenciju u podupiranju proizvodnje, zaposlenosti i blagostanja. Zauzeto je sudjelovao u raspravi o mogućnosti socijalističke tržišne privrede. Nakon završetka II. svjetskog rata obnašao je dužnost poljskog veleposlanika u SAD-u (1945–48), a po povratku u Poljsku bio je sveučilišni profesor u Varšavi. Glavna djela: Marksistička ekonomika i moderna ekonomska teorija (Marxian Economics and Modern Economic Theory, 1935), O ekonomskoj teoriji socijalizma (On the Economic Theory of Socialism, koautor, 1938), Uvod u ekonometriju (Wstęp do ekonometrii, 1958), Politička ekonomija (Ekonomia polityczna, I–II, 1959–65).

Citiranje:
Lange, Oskar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35339>.