Laval, Carl Gustaf Patrik de

Laval [lava'l], Carl Gustaf Patrik de, švedski inženjer (Orsa, 9. V. 1845Stockholm, 2. II. 1913). Konstruirao je sapnicu koja služi za pretvorbu potencijalne energije stlačivih fluida (plinova ili para) u kinetičku energiju, a koja je po njemu nazvana Lavalova sapnica. Sapnicu čini strujni kanal, koji se u smjeru strujanja najprije suzuje (konfuzorski dio), a zatim proširuje (difuzorski dio). Zahvaljujući povećanju brzine fluida na suženome dijelu kanala (→ venturijeva cijev), njome se mogu postići nadzvučne brzine strujanja. Ta je sapnica bitan element u gradnji parnih i plinskih turbina, reaktivnih mlaznih i raketnih motora, te mlaznih kompresora. Laval je konstruirao i prvu tehnički uporabljivu jednostupanjsku akcijsku parnu turbinu (1883), poslije nazvanu Lavalova turbina.

Citiranje:
Laval, Carl Gustaf Patrik de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35643>.