TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lav sv. Marka

ilustracija
LAV SV. MARKA, 1516., detalj, djelo V. Carpaccia, Venecija, Duždeva palača

Lav sv. Marka (tal. Leone di San Marco), simbol Mletačke Republike, inače atribut evanđelista Marka, čije su kosti Mlečani 828. iz Aleksandrije prenijeli u Veneciju. Status glavnog zaštitnika Venecije sv. Marko konačno je stekao u XII. st., a njegov krilati lav otada je čest arhitektonski dekorativni motiv, kao i motiv na stijegu Republike (drži se da su u bitki kraj Akona 1258. Mlečani prvi put izvjesili stijeg na kojem je na zastavi prikaz Lava sv. Marka). Lav se najčešće prikazuje iz profila, s tri noge na tlu dok četvrtom podržava knjigu na kojoj piše Pax tibi Marce, evangelista meus (lat.: Mir tebi, Marko, evanđeliste moj). Prema predaji, u doba mira knjiga je otvorena, a za rata zatvorena. U Veneciji su najpoznatiji prikazi lava na zvoniku crkve S. Aponal, u duždevoj sobi u njegovoj palači, na Porta della Carta, na Torre dell’Orologio i na vratima arsenala. Lav sv. Marka, kao simbol mletačke dominacije i vlasti, susreće se u svim područjima koja su se nalazila u sastavu Mletačke Republike, pa tako i duž hrvatske obale. U novijoj povijesti, posebice za fašizma, simbol je bio zlorabljen radi talijanske ekspanzionističke politike, kada se njegovo postojanje tumačilo kao dokaz pripadnosti pojedinih područja talijanskoj kulturi i državi. Zbog toga je u mnogim dalmatinskim gradovima nakon 1918. i 1945. Lav sv. Marka nasilno skidan.

Citiranje:
Lav sv. Marka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35669>.